Til Forsiden
Om båtplasser og båtopplag         

       Båtplass i sommersesongen:
Båtplass for sesongen tildeles av styret v/havnesjefen.
Alle båter skal fortøyes med 4 (fire) fjærende fortøyninger.Vintersesong og båtopplag:
5. oktober er første dag for opplag av båter på tilvist område for Holmenskjæret båtforening.
Opptak og plassering av båt gjøres etter avtale med havnesjefen, tlf  948 88 147 / 6684 6405