Om båtforeningen
Kontaktinformasjon
Havnereglement
Vedtekter

BÅTOPPTAK  2023

lørdag 14. oktober
og
lørdag 21. oktober

Vi starter kl 08:00 begge dager - vær tidlig ute.

Tidspunkt for opptak avtales med havnesjefen.Husk vakten din.


Vedtekter og ordensregler for
båthavna er endret ref. årsmøtet 2022.

Havnesjef kan kontaktes etter kl. 16
på hverdager, eller på dagtid i
helgene.Båter hensatt uten avtale
med Holmenskjæret båtforening
fjernes for eiers regning og risiko.
Informasjon fra styret