Om båtforeningen
Kontaktinformasjon
Havnereglement
VedtekterBÅTUTSETT 2023
lørdag 22. april og lørdag 6. mai.

Vedtekter og ordensregler for
båthavna er endret ref. årsmøtet 2022.Havnesjef kan kontaktes etter kl. 16
på hverdager, eller på dagtid i
helgene.


Båter hensatt uten avtale
med Holmenskjæret båtforening
fjernes for eiers regning og risiko.
Informasjon fra styret