Om båtforeningen
Kontaktinformasjon
Havnereglement
Vedtekter

Havnesjef kan kontaktes etter kl
16 hverdager, eller på dagtid i
helgene.

Båtopptak høsten 2022:
Lørdagene 8. oktober og 15.
oktober, fra kl 8.00 begge dager.

Ta kontakt med havnesjef
Tommy Carlsen for å avtale
opptak

Årsmøte 2022
Vedtekter og ordensregler for
båthavna ble endret på siste årsmøte.
Den oppdaterte teksten er foreløpig
ikke lagt inn.

Båtforeningens høringsuttalelse om
ny arealplan for Holmen og
Holmenskjæret.
Mer info, se: Informasjon fra styret
Båter hensatt uten avtale
med Holmenskjæret båtforening
fjernes for eiers regning og risiko
Informasjon fra styret