Om båtforeningen
Kontaktinformasjon
Havnereglement
Vedtekter
Båtforeningens høringsuttalelse om
ny arealplan for Holmen og
Holmenskjæret.
Mer info, se: Informasjon fra styret

Havnesjef kan kontaktes etter kl
16 hverdager, eller på dagtid i
helgene.

Årsmøte 2023
Innkalling sendes ut av styret
etter nyttår


Fra årsmøte 2022:
Vedtekter og ordensregler for
båthavna er endret
Båter hensatt uten avtale
med Holmenskjæret båtforening
fjernes for eiers regning og risiko
Informasjon fra styret