Om Holmenskjæret båtforening
Foreningen er for innbyggere i
Asker kommune, og har i ulike
former eksistert siden 1928.
Alle medlemmer i foreningen har
betalt et innskudd for å dekke
kostnader til bryggeanlegg og
annet utstyr i båthavna. De betaler
også årlig leie for båtplass,
For medlemmene er det
obligatorisk med to vakter i året.
Område utenom bryggeanlegg og
hus er kommunalt friareal.
Foreningen har 164 båtplasser
på Holmenskjæret ved egne
brygger.
Maksimal båtstørrelse er 27 fots
lengde og 285 cm bredde.
Arealet ved havna eies av Asker
kommune, og foreningen
betaler årlig leie for det.

Lokalhistorieweb vil komme med mer
informasjon om båtforeningen.
Til Forsiden