Til Forsiden
Informasjon til medlemmer
Bytte av vakter og reservevakter

Den som er oppsatt til vakt er selv ansvarlig for å bytte, eller skaffe reservevakt, dersom man er
forhindret fra eget frammøte. Vi har heldigvis noen medlemmer som tilbyr seg å stille som
reservevakt. Du må selv gjøre opp med disse økonomisk.
Reservevakter:
Odd Bjørnerud                  tel 936 44 943
Hans Martin Kollerød        tel 900 91 087
Trond Brandshaug            tel 468 49 675
Morten Eriksson                tel 920 39 935
Parkering
På varme, solfylt og travle dager på Holmenskjæret oppfordres medlemmene av
båtforeningen til å benytte foreningens egne parkeringsplasser, innenfor bommen.
Båtplasser sommeren 2020:

Informasjon kommer senere
Årsberetning 2020
Regnskap 2019
Årsmøte innkalling 2020
Referat årsmøte 2019
Styret valgt på årsmøtet i 2019:

Formann:                         Jens R. Eskerud
Styremedlemmer:            Sverre Michalsen
                                        Yngve Kristoffersen
                                        Rita Helene Hvalstad
                                        Steinar Johansen
Varamedlemmer              Even Boye
                                        Roar Berg Nilsen                   
Balanse pr 31122019
Budsjett 2020
Vedlikeholdsplan 2020