Til Forsiden
Informasjon til medlemmer
Bytte av vakter og reservevakter

Den som er oppsatt til vakt er selv ansvarlig for å bytte, eller skaffe reservevakt, dersom man er
forhindret fra eget frammøte. Vi har heldigvis noen medlemmer som tilbyr seg å stille som reservevakt.
Du må selv gjøre opp med disse økonomisk.
Reservevakter:
Steinar Johansen                tel 916 29 252
Ronnie Eriksson                  tel 938 09 629
Otto Bjørnerud                     tel 936 44 943
Hans Martin Kollerød            tel 900 91 087
Yngve Kristoffersen              tel 918 43 147
Morten Eriksson                    tel 920 39 935
Parkering
På varme, solfylt og travle dager på Holmenskjæret oppfordres medlemmene av
båtforeningen til å benytte foreningens egne parkeringsplasser, innenfor bommen.
Tildeling av båtplasser

Styret informerer direkte om endringer.
Styret valgt på årsmøtet i 2022:

Formann:                        Jens R. Eskerud
         (1 år)
Styremedlemmer:           Sverre Michalsen
        (2 år)
                                   
    Even Boye                    (2 år)
                                       Roar Berg Nielsen        (2 år)

Valgkomite:                        Jan Syvertsen, Martin Kollerud, Sverre Johnsen
Revisor:                             Trygve J. Knudsen
                             
Vedlikeholdsplan 2020
Høringsuttalelse
kommunens arealplan