Om båtforeningen
Kontaktinformasjon
Havnereglement
Vedtekter
Årsmøtet ble
avholdt 25. februar

Styret ble gjenvalgt
Det ble mindre endring av
havnereglement.

Referat fra årsmøtet kommer
senere.
MERK
Utsetting av båter blir
lørdag 25. april
og lørdag 9. mai

Havnesjef kan kontaktes etter kl 16
hverdager, eller på dagtid i helgene.

Båter hensatt uten avtale
med Holmenskjæret båtforening

fjernes for eiers regning og risiko
 
Informasjon fra styret