Om båtforeningen
Kontaktinformasjon
Havnereglement
Vedtekter
Husk: Årsmøtet i
Holmenskjæret båtforening
25. februar kl 18,
Kafe Gunhild, Asker museum
Årsmøtepapirer finnes under
nettsiden "Informasjon fra styret"


Styret oppfordrer medlemmer
om å møte opp på årsmøtet - vel
møtt.
MERK
Saker til årsmøtet måtte meldes til
styret innen 1. februar.

Havnesjef kan kontaktes etter kl 16
hverdager, eller på dagtid i helgene.

Båter hensatt uten avtale
med Holmenskjæret båtforening

fjernes for eiers regning og risiko
 
Opplag og båtplasser
Informasjon fra styret